Electus zarobił 7,6 mln zł
11-09-2008 o godz. 08:57:46
ELECTUS SA W Lubinie

7,6 mln zł - tyle wyniósł zysk netto w pierwszym półroczu 2008 r. Electusa, lubińskiej spółki zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami szpitali (100 proc. jej udziałów posiada notowany na GPW Dom Maklerski IDM).Wpływy z posiadanego portfela aktywów wyniosły w tym okresie 123 mln zł. Większość tych wpływów została przeznaczona na obsługę finansowania, a faktyczne przychody spółki stanowi marża. Z tego źródła Electus w pierwszej połowie roku uzyskał 19,2 mln zł. W całym poprzednim roku przychody z marży Electusa sięgnęły 33,4 mln zł.

Są to wyniki porównywalne do tych, jakie osiągnął konkurent na rynku szpitalnych wierzytelności, czyli giełdowa spółka Magellan. W pierwszym półroczu wartość przychodów łódzkiego operatora wierzytelności wyniosła 18,8 mln zł. Natomiast zysk netto miał wartość 7,8 mln zł.

Trzecia spółka z branży - MW Trade, notowana na rynku NewConnect - uzyskała przychody rzędu 3,8 mln zł, co stanowi wzrost o 180 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub. r. Zwiększył się też zysk netto, który po pierwszym półroczu 2008 r. wyniósł 1,04 mln zł, czyli ponaddwukrotnie więcej niż rok wcześniej.

Rynek finansowania sektora medycznego jest w Polsce dość młody i dopiero się rozwija. - Zagrożeniem jest jednak rosnący koszt pozyskania pieniądza. Dlatego też, poszukując alternatywnego do kredytu źródła finansowania, planujemy emisję obligacji albo utworzenie razem z Idea TFI specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - tłumaczy Wioleta Błochowiak z Electusa. Z kolei Grzegorz Grabowicz z Magellana dodaje, że zagrożeniem jest też wzrost kosztów wynagrodzeń w szpitalach, które może tym placówkom utrudnić obsługę dotychczas zawartych umów.

Potwierdza to TNS OBOP. Jak podaje, zadłużenie szpitali będzie rosło również z uwagi na konieczność przeprowadzania remontów zgodnych z wymogami UE. Jednak największym zagrożeniem jest presja płacowa. Z drugiej strony jednak ta sytuacja może spowodować jeszcze większe zainteresowanie placówek medycznych usługami firm takich, jak Electus czy Magellan. W ubiegłym roku z pomocy takich firm skorzystało 11 proc. szpitali, a kolejne 10 proc. wyraziło taki zamiar.

Sytuację szpitali ma poprawić planowane przez rząd oddłużenie, ale nie wiadomo, jak dokładnie ma ono wyglądać.