Legnica: Walne Ventusa wyraziło zgodę na emisję akcji dla PBT ''have''
02-01-2007 o godz. 22:54:48
PBT HAWE SP. Z O.O. w Legnicy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ventus SA pojęło w dniu 02.01.2007 uchwałę o emisji 4.039.156 akcji serii B, które pokryte zostaną wyłącznie aportem w postaci 8.956 udziałów w PBT "hawe” Sp. z o.o. w Legnicy. Cena emisyja akcji wynosi 72 zł, a wartość PBT "hawe" zostałą oszacowana na 290,8 mln zł Akcje nowej emisji obejmą 51 osoby, które obecnie są udziałowcami PBT "hawe".

Podstawą wyceny Spółki był raport z wyceny sporządzony w dniu 30.06.2006 przez firmę doradczą Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. z Warszawy. Raport ten zbadał biegły rewident sądowy i wydał w dniu 28.12.2006 opinię bez uwag.

Dodatkowo Walne zmieniło nazwę spółki z Ventus SA na HAWE SA oraz zobowiązało Zarząd Ventus'a to wprowadzenia akcji serii B do obrotu na GPW. Oznacza to, że wejście PBT "hawe" Sp. z o.o. na GPW "tylnymi drzwiami" powoli staje się faktem.