Legnica: Ventus wyemituje 208.500 akcji serii D bez prawa poboru
08-02-2007 o godz. 20:23:32
PBT HAWE SP. Z O.O. w Legnicy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ventus zdecydowało o emisji 208.500 akcji serii D z wyłączeniem prawa dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna została ustalona na 72 zł za - poinformowała spółka w komunikacie. "Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty objęcia akcji serii D inwestorom, którzy obejmą największe pakiety akcji w wyniku emisji akcji serii B" - podano w uchwałach NWZA.

71.500 akcji serii D obejmie Aneta Gajewska-Sowa, która obejmie je za wkład pieniężny w wysokości 5.148.000,00 zł, 68.500 akcji obejmie Marek Falenta, który obejmie je za wkład pieniężny w wysokości 4.932.000,00 zł, a 68.500 obejmie spółka PRESTO sp. z o.o., która obejmie je za wkład pieniężny w wysokości 4.932.000,00 zł" - dodano.

Ventus poinformował dodatkowo, że emisja akcji serii D nastąpi pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania podwyższenia kapitału  zakładowego (w drodze emisji akcji serii B) z 2 stycznia 2007 roku.

Ventus, należący do giełdowej spółki Capital Partners, złożył też wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych o przeniesienie 500.000 akcji serii A spółki z CeTO na GPW.

W wyniku emisji akcji serii D kapitał zakłądowy spółki zostanie podwyższony do 4,747 mln zł z 4,539 mln zł.

"Pozyskane środki umożliwią m.in. kontynuowanie realizacji budowy 2.700 km nowoczesnej magistrali światłowodowej, zakupu  sprzętu do świadczenia usług multimedialnych typu "triple play" oraz posiadanie środków obrotowych umożliwiających realizację  dużych zleceń projektowych i budownictwa telekomunikacyjnego dla podmiotów zewnętrznych" - napisano.

Pod koniec stycznia Ventus informował, że w latach 2007-2008 zamierza zainwestować 180 mln zł, m.in. w projekt budowy sieci  światłowodów. Podał wówczas, że część inwestycji będzie sfinansowana z emisji nowych akcji o wartości co najmniej 100 mln zł.

Na początku stycznia tego roku Ventus kupił 100 proc. udziałów spółki Hawe. NWZA Ventusa podjęło uchwałę o zmianie nazwy spółki  na Hawe i zmianie działalności na telekomunikacyjną. Ventus będzie prowadzić platformy komunikacyjnej, posiadającą własną sieć  światłowodową i świadczącą usługi telekomunikacyjne w oparciu o działalność integratora telekomunikacyjnego Fone.